Regulering af handicap i vinterhalvåret

Bestyrelsen har vedtaget at der ikke skal reguleres.

Vi spiller altså hele vinteren med det handicap og det antal slag ’Golfbox’ tildeler os.

Ria 20122023

Kort referat fra Generalforsamling i Old Max afholdt

den 1. november 2023

Generalforsamlingen blev indledt med at vi i overensstemmelse med vejret sang ”Regnvejrsdag i november”

Jørgen Elsted Hansen blev valgt som ordstyrer – hvilket har gjorde med hård hånd.

Det konstateredes at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning.

Erik Schmidt orienterede om de matcher vi havde afholdt sammen med Tirsdagsdamerne, Old Boys og Torsdagsklubben. Deltagelsen i de enkelte matcher havde været tilfredsstillende.

Udflugten til Haderslev den 17. maj var ligeledes en succes – tak til udvalget.

3-dages turen til Pejsegaarden var forløbet til alles tilfredshed.

Formanden opfordrede medlemmerne til at spille ”Ready golf”

Klubben består i dag af 34 medlemmer og 3 står på venteliste.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Regnskab: Herefter blev det udleverede regnskab gennemgået og godkendt. Regnskabet udviser et underskud på kr. 1849,50 og derfor vedtoges det at hæve kontingentet fra kr. 350,- til kr. 400,- pr år.

Valg:Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse.

Svend Jensen ønskede at træde ud. Poul Bjarne Holst blev nyvalgt, medens Per Skov Jørgensen blev valgt som bestyrelsessuppleant. Der var genvalg til Erik Schmidt, Preben Madsen og Richard Andersen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i den nærmeste fremtid.

Jens Ølgaard overrakte en gave fra medlemmerne til Svend med tak for indsatsen.

Valg af udflugtsudvalg: Jens Ølgaard og Svend Arne Olesen trådte ud af udvalget. I stedet indtræder Jeppe Nielsen og Per Skov Jørgensen – (de øvrige medlemmer er Alex Jacobsen og Bent Søgaard).

Indkomne forslag: ingen

Eventuelt : ingen større debatlyst – sulten gnavede….

Generalforsamlingen afsluttet.

Herefter var der præmier til de vindende hold fra dagens match – se menupunkt ’ugens vinder’

Inden spisning blev der udleveret præmier for Eclectic

Vinderne :

  1. Med 58 slag Svend Erik Uhd

  2. Jens Ølgaard 61 slag

  3. Alex Jacobsen med 64

  4. Preben Madsen med 65

  5. Viggo Jessen med 65

Poul Bjarne og Per Skov Jørgensen ligeledes 65 slag men højere hcp.

Og nu nu endelig – pizza til alle – som på forunderlig vis havde transformeret sig til flæskesteg med sprød svær og dertil hørende tilbehør.Efter spisningen uddeltes der præmier for de øvrige løbende turneringen.

Slagspil brutto

2. pladser til Svend Erik Uhd og Preben Madsen

  1. pladser til Aage Ditlevsen og Alex Jacobsen

Slagspil netto

Nr 4: Jørgen Bak, nr 3: Jens Ølgaard, nr 2: Alex Jacobsen og nr. 1: Preben Madsen

Spillere der har deltaget flest gange – Svend Jensen og Aage Ditlevsen med 45 gange.

Årets spiller – altså ham der har opnået flest matchpoint blev

Aage Ditlevsen, med runners up Jørgen Bak og Preben Madsen

Årets pottemester – Jørgen Bak, foran Per Friis Jacobsen og Egon Mathiesen.Ref. Richard