Vedtægter

Formål:  At dyrke og spille golf, med det formål at kombinere spil og kammeratlig samvær.

Medlemmer:  Klubbens medlemmer skal være aktive medlemmer af KLG.

      Deltager man ikke 10 gange i klubbens matcher i sommerperioden, ekskluderes man (ved sygdom eller andre længerevarende fravær, kan man altid vende tilbage)

      Der bør ikke være over 35 medlemmer.

Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling den 1. onsdag   i  november. Her vælges fire medlemmer til bestyrelsen, som selv konstituerer sig, med formand, kasserer.

      Bestyrelsen er på valg hvert år.

      Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Under spisningen kåres sommerhalvårets spiller samt vinderne af de gennemgående serier.

Kontingent:  og fee for sommerhalvåret besluttes af generalforsamlingen og  betales inden 1. Maj til kassereren.

Spilletid: Der spilles hver onsdag fra sommertids indførsel og til og med sidste onsdag i oktober

      Starttid for første bold er ca. kl. 10.00

Man skal tilmelde sig senest 9.45 på listen i kælderen.

De udpegede matchledere sætter hold. Matchlederne fører resultater og udleverer præmier

Matchform:    Alle matchformer fra tee 49, 55 og 59

      Bestyrelsen udarbejder match-program for sommerhalvåret. Udover varierede turneringsformer, indeholder den en gennemgående slagspilsturnering.

      Ugens Matchleder udpeges af bestyrelsen senest ugen i forvejen.

      Der spilles i en A- og en B-række. Rækkerne inddeles efter aktuel handicap.

      Spillerne kan vælge at spille fra det teested, golfbox foreslår, med mindre der er tale om par- eller holdmatcher, hvor alle skal spille fra samme teested.

      Ved slagspil spilles max. 2 x hullets par        

Bøder: Dårligt udfyldt eller ulæseligt scorekort udløser en bøde på kr. 10,00.
Fremmøde eller tilmelding efter kl. 09:45
udløser en bøde på kr. 20,00, såfremt vedkommende kan komme på hold.

      Der betales 3 kr. pr. streget hul i Stableford. Der betales 3 kr. for put over 30 ved slagspil. Dameøl koster kr. 5 (hul 4  er undtaget). Max. 15 kr. i bøde pr. runde.

      Beløbene opkræves af kassereren normalt én gang månedligt

      Formanden kan derudover uddele bøder (max. 20 kr.) efter behov.

Præmier:  Der er én præmie for hver påbegyndt 6 spillere i hver række.

      Der uddeles matchpoint til de 5 bedste score i hver række (5-4-3 osv)

      I tilfælde af pointlighed vinder den med laveste HCP. Ved lige HCP vinder begge.

Udflugt: Klubbens årlige udflugt afholdes 3. onsdag i maj eller efter aftale med medlemmerne.

    Andre udflugter kan aftales i forbindelse med én af de månedlige præmieuddelinger.

Gæster: 

      Ægtefæller/samlevere kan deltage i Klubbens matcher. Fee 10 kr. + bøder som medlemmer.

      Gæster kan deltage efter invitation fra et medlem. Pris 20 kr. (max. gæst tre gange årligt).

      Ægtefæller og gæster deltager på samme vilkår som klubbens egne medlemmer.

     

VINTERGOLF

I perioden fra 2. Onsdag i november til sidste onsdag med dansk normaltid spilles der vintergolf efter følgende regler:

Tilmelding, starttid og lodtrækning som i sommerperioden.

Der spilles varierende matchformer efter bestyrelsens plan.

Såfremt der er mere end 12 deltagere, spilles der i 2 rækker.

Der er præmie efter samme regler som ved sommergolf

Der optjenes Snebolde efter samme regler som matchpoint om sommeren, dog optjener alle deltagere minimum 1 snebold.

   Den spiller der i løbet af vinterperioden opnår flest snebolde er Klubbens Snemand og han præmieres under  Åbningsmatchen

Der betales bøder for stregede huller og dameøl, som om sommeren. Dog betales kr. 3,- pr put over 28 !

Vinderne af de to rækker er matchledere ugen efter (skaffer selv afløsere).

Når man ikke kan regulere sit HCP i DGU’s system, er den enkelte spiller selv ansvarlig for at regulere handicap, når der opnås over 36 point for en runde.

   Spilles der 17 eller 16 huller tillægges det opnåede resultat 2 point pr. manglende hul. Spilles mindre end 16 huller, reguleres der ikke handicap, uanset resultat.

   Der reguleres med 0.2 for hvert point over 36.

    (Også resultater opnået privat eller i andre klubber skal reguleres).

  

   Når sommergolf igen startes, anvendes det handicap, der er registreret i DGU’s handicapsystem

Der spilles ikke vintergolf i perioden 24. December – 1. Januar. (begge datoer incl.)

 

 

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 17. november 2021

 

 

 

 

Jørgen Bak               Svend Jensen           Henning Gyldenlev           Richard Andersen

 

Old Max vinterspil

Vi følger KLG’s regel om at bruge måtte på fairway og fairway klippede områder.

I bunker må bolden lægges op.

På hul 13 betragtes området efter fyrretræerne i venstre side som fairway.

På hul 14 - der må bruges måtte overalt.

 

Ved frost og/eller sne:

Du må bruge måtte i anden klipning samt i bunker!

På green – hvis din bold lander indenfor en alm. putterlængde

(ca 85 cm)– du må samle op og lægge 1 slag til din score..

Hvis du lander på greenen længere væk fra hullet end en putterlængde og der er skrabet ’rende’ må du placere din bold i renden i samme afstand til pinden og putte derfra.