VEDTÆGTER

 

Formål:  At dyrke og spille golf, med det formål at kombinere spil og kammeratlig samvær.

Medlemmer:  Klubbens medlemmer skal være aktive medlemmer af KLG.

      Deltager man ikke 10 gange i klubbens matcher i sommerperioden, ekskluderes man (ved sygdom eller andre længerevarende fravær, kan man altid vende tilbage)

      Der bør ikke være over 32 medlemmer.

Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling den 1. onsdag   i  november. Her vælges fire medlemmer til bestyrelsen, som selv konstituerer sig, med formand, kasserer.

      Bestyrelsen er på valg hvert år.

      Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Under spisningen kåres sommerhalvårets spiller.

Kontingent:  og fee for sommerhalvåret besluttes af generalforsamlingen og  betales inden 1. Maj til kassereren.

Spilletid: Der spilles hver onsdag fra sommertids indførsel og til og med 1. onsdag i november

      Starttid for første bold er ca. kl. 10.16.

Lodtrækning finder normalt sted kl. 10.05 og tilmelding skal være sket senest kl. 10.00.

Alle tilmeldte skal være til stede ved lodtrækningen.

Matchform:    Alle matchformer fra rød, blå, gul og hvid teested.

      Bestyrelsen udarbejder match-program for sommerhalvåret. Udover varierede turneringsformer, indeholder den en gennemgående slagspilsturnering.

      Ugens Matchleder udpeges af bestyrelsen senest ugen i forvejen.

      Der spilles i en A- og en B-række. Rækkerne inddeles efter aktuel handicap.        

Bøder: Dårligt udfyldt eller ulæseligt scorekort udløser en bøde på kr. 10,00.
Fremmøde eller tilmelding efter kl. 10:00 udløser en bøde på kr. 20,00, såfremt vedkommende kan komme på hold.

      Der betales 3 kr. pr. streget hul i Stableford. Der betales 3 kr. for put over 30 ved slagspil. Dameøl koster kr. 5 (hul 4 og hul 13 er undtaget). Max. 15 kr. i bøde pr. runde.

      Beløbene opkræves af matchlederen efter matchen.

      Formanden kan derudover uddele bøder (max. 20 kr.) efter behov.

Præmier:  Der er én præmie for hver påbegyndt 6 spillere i hver række.

      Der uddeles matchpoint til de 10 bedste score hver uge (10-9-8-osv) uden hensyn til række.

      I tilfælde af pointlighed vinder den med laveste HCP. Ved lige HCP vinder begge.

Udflugt: Klubbens årlige udflugt afholdes 3. onsdag i maj eller efter aftale med medlemmerne.

    Andre udflugter kan aftales i forbindelse med én af de månedlige præmieuddelinger.

Gæster: 

      Ægtefæller/samlevere kan deltage i Klubbens matcher. Fee 10 kr. + bøder som medlemmer.

      Gæster kan deltage efter invitation fra et medlem. Pris 20 kr. (max. gæst tre gange årligt).

      Ægtefæller og gæster deltager på samme vilkår som klubbens egne medlemmer.

     

VINTERGOLF

I perioden fra 2. Onsdag i november til sidste onsdag med dansk normaltid spilles der vintergolf efter følgende regler:

Tilmelding, starttid og lodtrækning som i sommerperioden.

Der spilles varierende matchformer efter bestyrelsens plan.

Såfremt der er mere end 12 deltagere, spilles der i 2 rækker.

Der er præmie efter samme regler som ved sommergolf

Der optjenes Snebolde efter samme regler som matchpoint om sommeren, dog optjener alle deltagere minimum 1 snebold.

   Den spiller der i løbet af vinterperioden opnår flest snebolde er Klubbens Snemand og han præmieres under  Åbningsmatchen

Der betales bøder for stregede huller og dameøl, som om sommeren.

Vinderne af de to rækker er matchledere ugen efter (skaffer selv afløsere).

Den enkelte spiller er selv ansvarlig for at regulere handicap, når der opnås over 36 point for en runde. Spilles der 17 eller 16 huller tillægges det opnåede resultat 2 point pr. manglende hul. Spilles mindre end 16 huller, reguleres der ikke handicap, uanset resultat.

    Også resultater opnået privat eller i andre klubber skal reguleres.

   Når sommergolf igen startes, anvendes det handicap, der er registreret i KLG handicapsystem. Årsreguleringen træder  først i kraft ved start af sommerprogram.

Der spilles ikke vintergolf i perioden 24. December – 1. Januar. (begge datoer incl.)

 

 

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 1. november. 2017

 

 

 

 

Jørgen Bak               Svend Jensen           Henning Gyldenlev           Richard Andersen

 

Præmisser for matcherne:

ALMINDELIGE EENDAGS-MATCHER

I tilfælde af ligestilling vinder den der har laveste handicap. Er den lige vinder begge.

 

SLAGSPILSTURNERINGEN

Vinderen er den, der er bedst på de 5 bedste af de spillede runder.

Ved ligestilling vinder den der har laveste starthandicap. Er dette også lige, vinder begge

 

ECLECTIC

Ved ligestilling vinder den der er bedst efter reglerne for eendagsmatcher.

Har man ikke ”lukket” et hul, bliver man noteret for dobbelt-par.

 

HULSPIL/ GRUPPESPIL:

Man får 2 point for at vinde og 1 point for at spille lige efter 18 huller. De  to der har flest point efter gruppespillet går videre til 1/8-finalerne.

I tilfælde af ligestilling, går den videre der har den laveste handicap. Er denne lige, afgøres placering ved en sudden-dead-match.

I alle hulspilsmatcher spilles der efter handicap. Dvs at hvis A  har 14 ATS og B 20 ATS, så har B et slag ekstra på de huller med handicapnøgle 1 – 6.

Kan man ikke spille på skemalagt dato, er man selv ansvarlig for at aftale med modparten. Matchen SKAL være afviklet inden næste spilledato, ellers dømmes den fraværende som taber med 0 – 2.

ANDRE PRÆMIERINGER

      Ved ligestilling trækkes der lod. Er der f.eks. vandrerpræmier trækkes lod.